Newsletter

No. 20 2019.06.19
No. 143
2024.05.22
No. 142
2024.05.08
No. 141
2024.04.24
No. 140
2024.04.11
No. 139
2024.03.27
No. 138
2024.03.13
No. 137
2024.02.28
No. 136
2024.02.14
No. 135
2024.01.31
No. 134
2024.01.17
No. 133
2024.01.03
No. 132
2023.12.13
No. 131
2023.11.29
No. 130
2023.11.15
No. 129
2023.10.25
No. 128
2023.10.11
No. 127
2023.09.20
No. 126
2023.09.06
No. 125
2023.08.23
No. 124
2023.08.09
No. 123
2023.07.26
No. 122
2023.07.12
No. 121
2023.06.28
No. 120
2023.06.14
No. 119
2023.05.31
No. 118
2023.05.17
No. 117
2023.05.03
No. 116
2023.04.19
No. 115
2023.04.05
No. 114
2023.03.22
No. 113
2023.03.08
No. 112
2023.02.15
No. 111
2023.02.01
No. 110
2023.01.11
No. 109
2022.12.21
No. 108
2022.12.07
No. 107
2022.11.23
No. 106
2022.11.09
No. 105
2022.10.26
No. 104
2022.10.05
No. 103
2022.09.21
No. 102
2022.09.07
No. 101
2022.08.24
No. 100
2022.08.10
No. 99
2022.07.27
No. 98
2022.07.13
No. 97
2022.06.29
No. 96
2022.06.15
No. 95
2022.06.02
No. 94
2022.05.18
No. 93
2022.05.04
No. 92
2022.04.20
No. 91
2022.04.06
No. 90
2022.03.23
No. 89
2022.03.09
No. 88
2022.02.23
No. 87
2022.02.09
No. 86
2022.01.26
No. 85
2022.01.12
No. 84
2021.12.29
No. 83
2021.12.15
No. 82
2021.12.01
No. 81
2021.11.17
No. 80
2021.10.27
No. 79
2021.10.13
No. 78
2021.09.29
No. 77
2021.09.08
No. 76
2021.08.26
No. 75
2021.08.11
No. 74
2021.07.28
No. 73
2021.07.14
No. 72
2021.06.30
No. 71
2021.06.16
No. 70
2021.06.02
No. 69
2021.05.20
No. 68
2021.05.05
No. 67
2021.04.21
No. 66
2021.04.07
No. 65
2021.03.24
No. 64
2021.03.10
No. 63
2021.02.24
No. 62
2021.02.10
No. 61
2021.01.27
No. 60
2021.01.13
No. 59
2020.12.30
No. 58
2020.12.16
No. 57
2020.12.02
No. 56
2020.11.18
No. 55
2020.11.04
No. 54
2020.10.21
No. 53
2020.09.30
No. 52
2020.09.16
No. 51
2020.09.02
No. 50
2020.08.19
No. 49
2020.08.05
No. 48
2020.07.22
No. 47
2020.07.08
No. 46
2020.06.24
No. 45
2020.06.10
No. 44
2020.05.27
No. 43
2020.05.13
No. 42
2020.04.29
No. 41
2020.04.08
No. 40
2020.03.25
No. 39
2020.03.11
No. 38
2020.02.26
No. 37
2020.02.12
No. 36
2020.01.22
No. 35
2020.01.15
No. 34
2020.01.01
No. 33
2019.12.18
No. 32
2019.12.04
No. 31
2019.11.20
No. 30
2019.11.06
No. 29
2019.10.23
No. 28
2019.10.09
No. 27
2019.09.25
No. 26
2019.09.11
No. 25
2019.08.28
No. 24
2019.08.14
No. 23
2019.07.31
No. 22
2019.07.17
No. 21
2019.07.03
No. 20
2019.06.19
No. 19
2019.06.05
No. 18
2019.05.22
No. 17
2019.05.08
No. 16
2019.04.24
No. 15
2019.04.10
No. 14
2019.03.27
No. 13
2019.03.13
No. 12
2019.02.27
No. 11
2019.02.13
No. 10
2019.01.23
No. 9
2019.01.09
No. 8
2018.12.26
No. 7
2018.12.12
No. 6
2018.11.28
No. 5
2018.11.14
No. 4
2018.10.24
No. 3
2018.10.10
No. 2
2018.09.26
No. 1
2018.09.12
No. 0
2018.09.05
No. 20 2019.06.19
최신 보안 뉴스  

ㆍ 비행기 부품 생산 업체인 아스코, 랜섬웨어 공격에 '강제 휴가'_보안뉴스

ㆍ 랜섬웨어 공격받은 슈퍼밴드, 해커에 굴복하지 않았다_전자신문

ㆍ 랜섬웨어 감염된 美 볼티모어시, 복구 비용 보니..._전자신문

ㆍ "벌만큼 벌었다"…갠드크랩 랜섬웨어 제작자, 잠적 예고_ZDNet Korea

ㆍ 볼티모어 마비시킨 로빈후드 랜섬웨어, 분석했더니_보안뉴스

ㆍ 유명 실험 인증 기관인 유로핀스 사이언티픽, 랜섬웨어에 감염_보안뉴스

랜섬웨어 분석 리포트  

MS Word 매크로 문서(.DOCM)로 암호화하는 GlobeImposter 랜섬웨어 주의

MS Word 매크로 문서(.DOCM) 파일 확장명으로 암호화하는 GlobeImposter 랜섬웨어는 감염 시 2종 이상의 랜섬웨어 파일을 다운로드하여 동시다발적으로 파일 암호화를 시도하여 피해를 주고 있으므로, 원격 제어(RDP)를 허용한 시스템에서는 감염에 주의하시기 바랍니다. … 자세히보기 >


Office 365 피싱(Phishing) 사이트로 유포된 Crypt888 랜섬웨어

Crypt888 랜섬웨어는 Office 365 피싱(Phishing) 사이트를 통해 접속을 유도한 후 랜섬웨어 파일을 다운로드하여 실행하도록 하고 있으며, 특히 암호화 대상 영역에 폴더가 존재할 경우 폴더 내의 파일을 삭제해 버리는 문제가 있으므로 감염되지 않도록 주의하시기 바랍니다. … 자세히보기 >

랜섬웨어 분석 영상  

GlobeImposter 랜섬웨어

 

Stop 랜섬웨어

체크멀 소식 및 보안 TIP  

변경된 호스트(Hosts) 파일 복구 방법

악성코드에 의해 변경된 Windows 호스트 파일로 인하여 백신 업데이트 또는 특정 사이트 접속이 이루어지지 않을 경우 이전 기본값으로 복구할 수 있는 방법을 살펴보고, 특히 Stop 랜섬웨어도 호스트 파일 변경을 시도가 있음을 확인할 수 있습니다.

우)13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 USpace2 A동 502호
전화: 031-701-2001 | 팩스: 031-628-6996 | 기업구매: 031-701-7222


본 메일은 발신 전용 메일입니다.
메일 수신을 원치 않으실 경우 [수신거부]를 클릭하신 후, 절차에 따라 수신 거부가 가능합니다.
ⓒ CheckMAL Inc. All right reserved.

뉴스레터 구독 신청

위로