Newsletter

No. 64 2021.03.10
No. 143
2024.05.22
No. 142
2024.05.08
No. 141
2024.04.24
No. 140
2024.04.11
No. 139
2024.03.27
No. 138
2024.03.13
No. 137
2024.02.28
No. 136
2024.02.14
No. 135
2024.01.31
No. 134
2024.01.17
No. 133
2024.01.03
No. 132
2023.12.13
No. 131
2023.11.29
No. 130
2023.11.15
No. 129
2023.10.25
No. 128
2023.10.11
No. 127
2023.09.20
No. 126
2023.09.06
No. 125
2023.08.23
No. 124
2023.08.09
No. 123
2023.07.26
No. 122
2023.07.12
No. 121
2023.06.28
No. 120
2023.06.14
No. 119
2023.05.31
No. 118
2023.05.17
No. 117
2023.05.03
No. 116
2023.04.19
No. 115
2023.04.05
No. 114
2023.03.22
No. 113
2023.03.08
No. 112
2023.02.15
No. 111
2023.02.01
No. 110
2023.01.11
No. 109
2022.12.21
No. 108
2022.12.07
No. 107
2022.11.23
No. 106
2022.11.09
No. 105
2022.10.26
No. 104
2022.10.05
No. 103
2022.09.21
No. 102
2022.09.07
No. 101
2022.08.24
No. 100
2022.08.10
No. 99
2022.07.27
No. 98
2022.07.13
No. 97
2022.06.29
No. 96
2022.06.15
No. 95
2022.06.02
No. 94
2022.05.18
No. 93
2022.05.04
No. 92
2022.04.20
No. 91
2022.04.06
No. 90
2022.03.23
No. 89
2022.03.09
No. 88
2022.02.23
No. 87
2022.02.09
No. 86
2022.01.26
No. 85
2022.01.12
No. 84
2021.12.29
No. 83
2021.12.15
No. 82
2021.12.01
No. 81
2021.11.17
No. 80
2021.10.27
No. 79
2021.10.13
No. 78
2021.09.29
No. 77
2021.09.08
No. 76
2021.08.26
No. 75
2021.08.11
No. 74
2021.07.28
No. 73
2021.07.14
No. 72
2021.06.30
No. 71
2021.06.16
No. 70
2021.06.02
No. 69
2021.05.20
No. 68
2021.05.05
No. 67
2021.04.21
No. 66
2021.04.07
No. 65
2021.03.24
No. 64
2021.03.10
No. 63
2021.02.24
No. 62
2021.02.10
No. 61
2021.01.27
No. 60
2021.01.13
No. 59
2020.12.30
No. 58
2020.12.16
No. 57
2020.12.02
No. 56
2020.11.18
No. 55
2020.11.04
No. 54
2020.10.21
No. 53
2020.09.30
No. 52
2020.09.16
No. 51
2020.09.02
No. 50
2020.08.19
No. 49
2020.08.05
No. 48
2020.07.22
No. 47
2020.07.08
No. 46
2020.06.24
No. 45
2020.06.10
No. 44
2020.05.27
No. 43
2020.05.13
No. 42
2020.04.29
No. 41
2020.04.08
No. 40
2020.03.25
No. 39
2020.03.11
No. 38
2020.02.26
No. 37
2020.02.12
No. 36
2020.01.22
No. 35
2020.01.15
No. 34
2020.01.01
No. 33
2019.12.18
No. 32
2019.12.04
No. 31
2019.11.20
No. 30
2019.11.06
No. 29
2019.10.23
No. 28
2019.10.09
No. 27
2019.09.25
No. 26
2019.09.11
No. 25
2019.08.28
No. 24
2019.08.14
No. 23
2019.07.31
No. 22
2019.07.17
No. 21
2019.07.03
No. 20
2019.06.19
No. 19
2019.06.05
No. 18
2019.05.22
No. 17
2019.05.08
No. 16
2019.04.24
No. 15
2019.04.10
No. 14
2019.03.27
No. 13
2019.03.13
No. 12
2019.02.27
No. 11
2019.02.13
No. 10
2019.01.23
No. 9
2019.01.09
No. 8
2018.12.26
No. 7
2018.12.12
No. 6
2018.11.28
No. 5
2018.11.14
No. 4
2018.10.24
No. 3
2018.10.10
No. 2
2018.09.26
No. 1
2018.09.12
No. 0
2018.09.05
No. 64 2021.03.10
최신 보안 뉴스  

ㆍ 랜섬웨어 조직, 현대·기아차그룹 계속 노리나? 기아차 북미법인 자료 다크웹 유출_보안뉴스

ㆍ 랜섬웨어 대응 협의체 내달 출범...중소기업 패키지 등 공급_전자신문

ㆍ IBM "랜섬웨어 피해자 67%가 몸값 지불"_전자신문

ㆍ 사이버펑크 2077 패치, 3월로 연기…랜섬웨어 공격 영향_더구루

ㆍ 강기윤 "랜섬웨어 피해신고 건수 지난 3년간 5배 증가"_디지털타임스

ㆍ 국내 기업 노린 이력서 위장 랜섬웨어 유포 주의_보안뉴스

랜섬웨어 분석 리포트  

코로나 백신 구매를 유도하는 Rapid 랜섬웨어(.covid19) 정보 (2021.2.24)

오랜만에 변종이 발견된 Rapid 랜섬웨어는 .covid19 형태로 파일 암호화를 진행하면서 코로나 바이러스 백신과 다르게 자신은 암호화된 파일을 복구할 수 있는 백신(복호화툴)이 있다고 강조하는 문구가 포함된 것이 특징입니다. … 자세히보기 >


10MB 영역까지 암호화하는 Ranzy Locker 랜섬웨어의 변화 (2021.3.2)

2020년 9월에 발견된 Ranzy Locker 랜섬웨어(.RNZ)는 파일 헤더 영역을 그대로 유지한 상태로 파일 암호화를 진행하여 행위 기반 솔루션 우회를 시도하였으며, 최근 발견된 변종(.RANZYLOCKED)은 10MB 파일 크기 영역까지만 암호화 처리하는 특징을 가지고 있습니다. … 자세히보기 >

랜섬웨어 분석 영상  

CrySis 랜섬웨어

 

Stop 랜섬웨어

체크멀 소식 및 보안 TIP  

앱체크 랜섬웨어 탐지 통계 (2021.2.18 ~ 3.3)

2021년 2월 18일 ~ 3월 3일까지 전 세계 앱체크 사용자들로부터 탐지된 랜섬웨어는 총 7종이며, 특히 원격 제어(RDP)를 통해 시스템에 접근하는 GlobeImposter 랜섬웨어와 Phobos 랜섬웨어가 국내에서 활발하게 활동하였으므로 원격 제어 보안 설정에 관심을 가지시기 바랍니다.

우)13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 USpace2 A동 502호
전화: 031-701-2001 | 팩스: 031-628-6996 | 기업구매: 031-701-7222


본 메일은 발신 전용 메일입니다.
메일 수신을 원치 않으실 경우 [수신거부]를 클릭하신 후, 절차에 따라 수신 거부가 가능합니다.
ⓒ CheckMAL Inc. All right reserved.

뉴스레터 구독 신청

위로